Comuna Țibănești

Oferte de vanzare teren

Detalii in atasament.

30 January 2019
Rezultat concurs recrutare Inspector clasa I

Detalii in atasament.

23 January 2019
Anunt final concurs promovare

Detalii in atasament.

18 January 2019
Rezultat selectie dosare

Detalii in atasament.

17 January 2019
Declaratii de interese

13 September 2018
Declaratii de avere

13 September 2018
Primar

Ing. ec.  COBUZ AURICAPRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001


Art.68 - 1) Primarul îndeplineşte u...

22 March 2018
Viceprimar

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001


a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angaj...

22 March 2018
Infrastructura

REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ


Comuna Ţibăneşti este alimentată cu apş din Barajul de acumulare Tungujei.
De alimentarea cu apă beneficiază doar localitatea Ţibăneşti. 
Reţeaua de distribuire a apei este in lungime totală de 7,75 km si este realizată din:


ţevi azbociment - Ø 300 - 5100 mţevi azbociment - Ø 250 - 1900 mţevi oţel - Ø 300 - 750 m
 
R...

20 September 2018
Cadrul fizico-geografic

Relief1. Relieful structural - cele mai caracteristice forme de relief sunt podişurile structurale şi cuestele. Existenţa acestora este legată de alcătuirea geologică. Reţeua hidrografică de pe stânga Bărladului superior a contribuit la fragmentarea orizontală a reliefului şi la apariţia văilor.
Pe platourile structurale s-au format solurile brune luvice şi brune argiloiluviale....

15 May 2018
Cadrul demografic

NUMĂRUL TOTAL DE LOCUITORI: 7896Structura populaţiei pe grupe de vârstă:


0 - 14 ani: 1796 (24,24%)15 - 64 ani: 5582 (70,69%...

15 May 2018
Turism

Conacul din Țibănești
este un conac construit la începutul secolului al XIX-lea de familia boierilor Carp în satul Țibănești din județul Iași.
...

15 May 2018
Glodenii Gândului

Glodenii Gândului, este aşezat pe valea pârâului Pietrosu, la 7 km nord -vest de centrul comunei, fiind atestat documentar din anul 1896. 

15 May 2018
Legaturi utile

LEGĂTURI UTILEDin Iasi
Primaria orasului Iasi
Consiliul judetean Iasi
Prefectura judetului Iasi
Inspectora...

20 September 2018
Proiecte și investiții