Cadrul demografic

15 May 2018
NUMĂRUL TOTAL DE LOCUITORI: 7896

Structura populaţiei pe grupe de vârstă:

0 - 14 ani: 1796 (24,24%)15 - 64 ani: 5582 (70,69%)65 ani si peste: 515 (6,56%)
 
Structura populaţiei pe sexe:

de sex feminin 3867 (48,97%)de sex masculin 4026 (51,03%)
 
RESURSELE DE MUNCĂ, OCUPAREA ŞI ŞOMAJUL:

1. Ponderea resurselor de muncă în populaţia totală la sfârşitul anului 2000 60%
2. Structura polpulaţiei ocupate în:
    agricultură şi silvicultură 1900industrie şi construcţii 280servicii 138
3. Rata şomajului la nivelul comunei la sfârşitul anului 200 38%
4. Ponderea şomerilor care nu beneficiază de ajutor de şomaj 54%