Glodenii Gândului

15 May 2018
Glodenii Gândului, este aşezat pe valea pârâului Pietrosu, la 7 km nord -vest de centrul comunei, fiind atestat documentar din anul 1896. 

Biserica "Sfânta Parascheva"

Construcţia bisericii a început în anul 1949 la iniţiativa preotului paroh Popa, cu contribuţia enoriaşilor. Zidăria este din piatră şlefuită adusă din carierele comunei Tansa, prelucrată de meşterii cioplitori Braşoveanu şi Chilat. Biserica poartă hramul "Sfintei Parascheva" şi este singura din comună care dispune de prăznicar şi capelă la cimitir.

Şcoala de arte si meserii

Şcoala de arte şi meserii Glodenii- Gândului, dispune de două corpuri, unul construit în anul 1965 care are şase săli de clasă iar cel de al II- lea construit în anul 1979 având 9 săli de clasă, 2 laboratoare (fizică chimie, informatică cu soft educaţional A.E.L.), o sală dotată cu maşini pentru calificare S.A.M. în domeniul confecţii - tricotaje . 
Şcoala îşi va canaliza efortul în transformarea pachetelor de informaţii obţinute la diferite discipline în, cunoştinţe de viaţă şi un potenţial permanent de adaptare la schimbările socio -economice, acestea reprezentând singurele lucruri care pot justifica efortul personal şi colectiv al profesorilor, elevilor şi comunităţii de a sprijini procesul educaţional.
În incinta şcolii funcţionează un cabinet medical de care beneficiază atât elevii şcolii cât şi locuitorii satului.

Galerie Foto