Infrastructura

20 September 2018
REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

Comuna Ţibăneşti este alimentată cu apş din Barajul de acumulare Tungujei.
De alimentarea cu apă beneficiază doar localitatea Ţibăneşti. 
Reţeaua de distribuire a apei este in lungime totală de 7,75 km si este realizată din:

ţevi azbociment - Ø 300 - 5100 mţevi azbociment - Ø 250 - 1900 mţevi oţel - Ø 300 - 750 m
 
Reţeaua de canalizare are o lungime de 5,0 km, beton 250.
Dat fiind faptul că reţeaua de aducţiune apă şi cea de canalizare datează din anul 1976, aproape zilnic pe conducta principală de alimentare cu apă sunt avarii determinate de spargerea (crăparea) tuburilor de azbociment, determinând pierderi si ridicarea costului la mc de apă.

Reţeaua de canalizare fiind deteriorată produce inundarea cu apă uzată, dejecţii a subsolurilor blocurilor de locuinţe, ducând la poluarea mediului înconjurător şi crearea de surse de infecţie.

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Reţeaua electrică avea la sfârşitul anului 1995 un numar de 23 posturi TRAFO cu o putere instalată de 5513 KW, cu un consum total mai mare cu 38,6 % faţă de anul 1989. Se remarcă numărul în creştere al abonaţilor casnici, gradul de electrificare al acestora fiind de 94,8 %.

Nr. crt Indicativ Unitate de măsură 1989 1995 %
 1 Consum total Mwh   1086 1505   1386,6
 2 Din care:casnic Mwh 480 942 196,3
 3 Abonati total Nr 1601 2084 130,2
 4 Din care : casnic    Nr. 1480 1961 132,5
 5 Consum iluminat public    Mwh 0 13 0
 6 Consum mediu casnic    Kwh 324 480 148,1    
 
Reţeaua rutieră a comunei este formată din drumuri judeţene şi comunale, în lungime totală de 33,8 km.

Nr.crt Categorie de drum Lungime (km) Structură (%)
1 Total drumuri - din care: 33,825 100
2 Drumuri naţionale 0 0
3 Drumuri judetene şi comunale  33,825 100
4 Din care : betonate 0 0
5                -asfaltate 4,467 13,2
6                -pietruite 14,578 43,1
7                -din pământ 5,180 15,3
8   9,6oo 28,4
9 Drumuri nemodernizate ( 7 si 8)  14,78 43,7