Jigoreni

15 May 2018
Scurtǎ povestioarǎ...

Preacuvioasa Ileana, fata lui Căpracea, şi nepoată lui Andronic, dăruieşte în anul 1705, „toate părţile sale de moşie din Jigoreni" Mănăstirii Vovărăieşti, pentru pomenire. Documentele istorice arată că după 1705 toate pământurile din Jigoreni au fost dăruite Mănăstirii Galata din Iaşi.
Începând cu anul 1816"Catagrafia" şi Condica vistieriei Moldovei „menţionează primul din dinastia Cărpeştilor" 3 scutiţi ai Căminarului Constantin Carp şi 51 liunde ale lui Aga I.Carp. Marele Dicţionar Geografic fixează în anul 1901, pentru satul Jigoreni, 55 familii, cu 266 suflete. Statul avea statut de comună, avea primar şi notar, obştea sătească, formată din înţelepţii satului, îndeplinea funcţia judecătorească, unde cuvântul dat de gospodarul satului era fundamentul vieţii comunităţii. Obştea sătească avea în administraţie păşunile, apa şi pădurea satului.
Documentele istorice fac vorbire despre tradiţia viticolă, pomicolă şi albinăritul pe care boierii din familia Carp au continuat-o, ridicându-le la nivelul de dezvoltare a Europei apusene. Cea mai înfloritoare perioadă din istoria satului Jigoreni a fost legată de boierul Petre Carp care a dat satului cele mai renumite ferme vitico-pomicole, Glodenii şi Candachia au fost organizate după experienţa, tradiţia şi rigoarea germană.
În Ghenoaia au fost plantate zece ha de nuc în masiv, ceea ce nu se găsea în toată Moldova. Interesante sunt numele locuitorilor şi stăpânilor de moşii înscrise în cancelariile domneşti, spre veşnica pomenire: Tranţa, Donosie călugărul, Toma Armenescu, Mihalachi, Strat, Giurgii, popa Cozma, Hodoş, Grigoraş, Maria Frînţoaia, Profira Iorga, călugărul Dionisie, Gheorghe vameşu, Andronic latifundiaru, Pentelei, Albu, Onicicăi, Siminii, Dochiţa, Gligorie, Blehan, Căpracea, Odochiţa- fata popii.
Primele şcoli au fost organizate pe lângă biserică, îngrijitor de suflete fiind preotul şi dascălul bisericii. Reformele aduse de Cuza- Vodă au cuprins şi satul Jigoreni. Secularizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor şi dezvoltarea învăţământului a făcut posibilă pătrunderea învăţăturii de carte la sate, după legile civilizaţiei europene.
Se cunosc două locaţii în care a funcţionat scoala primară Jigoreni. Actualul sediu a fost construit pe vechiul amplasament de la începutul secolului XIX.

Prezentare generala:

Atestat la 2 iulie 1813, satul era aşezat pe firul pârâuJigoreanca, la locul numit Siliştea Glodeni, amplasat astăzi la sud de satul Vălenii. Documentele istorice fac vorbire despre tradiţia viticolă, pomicolă şi albinăritul pe care boierii din familia Carp au continuat-o, ridicându-le la nivelul de dezvoltare a Europei Apusene.

Biserica "Naşterea Maicii Domnului"

Biserica din Jigoreni, cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" este lucrată din bârne de stejar pe temelie de piatră, reconstituită în formă de cruce de Ioan Carp la 1813. Turla este din lemn. Icoana Adormirii Maicii Domnului a fost dăruită de Constantin Duca Voievod, având însemnate aceste date în partea deraptă de jos, în româneşte, cu caractere greceşti. Deosebit de frumos este candelabrul adus de la Cetate. Datează încă din secolul XIV, având obiecte de mare valoare în interiorul aşezământului.

Şcoala "Dr. Petru Brânzei"

Şcoala "Dr. Petru Brânzei" îşi propune dezvoltarea învăţământului prin acumularea culturii naţonale şi păstrarea tradiţiilor comunităţii locale, pentru formarea unui cetăţean activ, educat şi instruit pentru a se putea adapta, din mers, într-o societate europeană în veşnică schimbare.


Va invitam sa cititi materialul atasat mai jos, intitulat "Jigoreni... trecut si prezent...".

Galerie Foto

Fișiere atașate