Proiecte HCL

17 September 2018
P R O I E C T
H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actului Adiţional nr. 24

Fișiere atașate

  18-03-05-09-05-20proiect_nr.4.pdf 19 September 2018