Recea

15 May 2018
Satul Recea este plasat la 5 km nord-est de centrul comunei, pe valea pârâului Zoie. Este înfiinţat prin împroprietărirea de la 1864. Dispune de câteva cariere de gresie.

Galerie Foto