Tibănești

15 May 2018
Localitatea Ţibăneşti este atestata documentar inca de la 14 august 1483 si este situata  la limita sudică a judeţului, la 50 Km de municipiul Iaşi, în bazinul inferior al pârâului Şacovăţ - afluient al Bârladului superior.

Din punct de vedere administrativ fiinţează ca şi comună din anul 1968.
Comuna Ţibăneşti are o populaţie de aproximativ 7893 de locuitori, o suprafaţă de 9407 ha şi are în componenţa sa 8 sate : Ţibăneşti (reşedinţa de comună), Glodenii Gîndului, Jigoreni, Grieşti, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii.
La 29 iunie 1837 s-a născut Petre P.Carp, personalitate marcantă a comunei:

fost ministru de externe în perioada 1900-1901 şi prim-ministru în perioada 1910-1912;a fost unul din fondatorii Societăţii Junimea din Iaşi;în 1850 este trimis la Berlin pentru studii Gimnaziale;urmează cursurile facultăţii de drept din Bonn;a încetat din viaţă la 21 iunie 1919 în satul Ţibăneşti.
In comuna Ţibăneşti se afla mai multe institutii cat si puncte de atractie turistica, constituite din cladiri si personalitati istorice, dupa cum urmeaza:


Conacul Petre P.Carp

datează din secolul al XIV;„Mausoleul şi Parcul "se întind pe o suprafaţă de 7,82 ha;în vara anului 1905 bunicul lui Petre P Carp, aga Ion Carp, va reclădi conacul, adăugând un etaj peste parterul şi etajul deja existente cu o terasă mare de pe care se întinde o frumoasă vedere asupra parcului şi asupra câmpiilor;Conacul este înconjurat de Parcul Dendrologic „ Petre P. Carp", înfiinţat în secolul XIX, din iniţiativa lui Petre P. Carp, pe proprietatea familiei sale;vegetaţia este formată din arbori indigeni şi exotici cu specii lemnoase ornamentale şi forestiere;conceput în stil mixt- alei drepte şi curbe pietruite, bazin cu apă central.
Mausoleul proiectat de celebrul arhitect Gustav Eiffel;construit în anul 1930;aici sunt înmormântaţi P P. Carp, fiul său Gheorghe, părinţii Petre şi Smaranda, bunicii Ioan şi Safta şi străbunicul Gheorghe Carp banul.

Petre P. Brânzei s-a născut la 28.10.1916, la Ţibăneşti, judeţul Iaşi - a murit la 9.03.1985;medic psihiatru;profesor-doctor fost director al Spitalului Socola din Iaşi ;membru al unor societăţi academice internaţionale;autorul a numeroase cărţi din literatura medicală;membru post-mortem al Academiei de Medicină din România .
Spitalul funcţionează 3 cabinete medicale individuale, 2 cabinete stomatologice şi două farmacii îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 medici de familie , 7 asistenţi medicali .
Activităţile culturale se desfăşoară în cadrul şcolilor, căminului cultural, bibliotecii şi clubul copiilor.
Biblioteca de profil enciclopedic este organizată pe domenii având un fond de carte de 9000 volume, cu acces liber la raft.

Căminul cultural se implică în viaţa comunităţii prin organizarea de activităţi specifice cu ocazia diferitelor evenimente culturale cu scopul reînvierii, păstrării şi promovării tradiţiei culturale.

Şcoala "Petre P. Carp" 

Este o instituţie publică de învăţământ de stat care îşi propune să iniţieze şi să dezvolte posibilităţi de educaţie şi instruire, de dezvoltare socioprofesională, prosperitate economică a tinerilor din zonă printr-un parteneriat compex, şcoala-elev-părinte-comunitate.

Palatul copiilor Iaşi - filiala Ţibăneşti

S-a înfiinţat în anul 1976. La început s-a numit Casa pionerilor apoi Clubul copiilor şi elevilor iar astăzi filiala Ţibăneşti Actualmente activitatea se desfăşoară în clădirea "Gang" cuprinzând cercurile: karting ,cultură şi civilizaţie, engleză, protecţia mediului ecologie ,şi tapiserieţesătorie. La activităţile organizate în cadrul cercurilor participă benevol copii de la toate şcolile de pe raza comunei unde încearcă să-şi petreacă timpul liber căt mai plăcut şi util sub îndrumarea cadrelor didactice care dau dovadă de profesionalism şi seriozitate .

Activităţile culturale se desfăşoară în cadrul şcolilor, bibliotecii şi clubul copiilor. Biblioteca de profil enciclopedic este organizată pe domenii având un fond de
carte de 9000 volume, cu acces liber la raft.

Biserica Ţibăneşti

datează din anul 1802, ctitorie a familiei Carp;
Zidită din cărămidă, fără pritvor, având în exterior formă de corabie, cu hramul „Duminica tuturor Sfinţilor";
Catapeteasma şi icoanele sunt pictate de pictorul C. Simicescu;a fost dotată cu obiecte de cult valoroase de către membrii familiei Carp.
Comerţul se desfăşoară printr-o reţea de magazine bine organizate şi aprovizionate care pe lângă activitatea specifică se implică în viaţa comunităţii sponsorizând financiar şi material activităţile culturale desfăşurate pe plan local drept pentru care primăria şi consiliul local le mulţumeşte şi îi admiră pe deplin. 
Dispensarul medical funcţionează cu 3 cabinete medicale individuale, 1 cabinet stomatologic şi două farmacii unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 medici de familie, 4 asistenţi medicali. 
În centrul comunei sunt amplasate cele 11 blocuri de locuinţe, însumând 175 de apartamente , racordate la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al R.A.J.A.C. Iaşi. Primul bloc a fost construit în anul 1970, extinzâdu-se la 11 până in anul 1990.

Galerie Foto