Tungujei

15 May 2018
Satul Tungujei este plasat la 2-3 km de centrul de comună, pe direcţia nord-est, pe valea şi pantele dealului cu acelaşi nume. Ca aşezare este atestat documentar din anul 1951 si dispune de cariere de gresii.

Biserica

Biserica satului Tungujei este construită de boierul Zadic la 1945, poartă hramul "Adormirea MaiciiDonmului". Aici se află un epitaf de la 1984 donat de către Ilie Carp, fratele lui Petre P. Carp.

Galerie Foto