Văleni

15 May 2018
Vălenii se situează pe valea pârâului Găureni, la 7 km sud-est de centrul comunei, fiind atestat documentar din anul 1968 sub numele de Găureni. Ca resurse naturale dispune de cariere de gresii. Locuitorii se ocupă în prezent cu agricultura şi creşterea animalelor.