Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

EVIDENȚA PERSOANEI

OBȚINEREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA 14 ANI

ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal;

2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original);

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original);

5. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu-click aici (copie xerox şi original).

Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original);
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.Dacă părinţii minorului nu sunt titularii spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta  actul de proprietate (copie xerox şi original).

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la sediul nostru.

IMPORTANT  

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

20 September 2018
NOUTATI

NOUTĂȚI

Termen de eliberare a actelor de identitate:10 zile lucratoare
Vă informăm că termenul de eliberare a actelor de identitate, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări prevăzute de lege, este de 10 zile lucratoare.
Menționăm că termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile.
Reamintim faptul că puteți solicita un nou act de identitate cu 6 luni înainte de data expirării.
Pentru cei care doresc să călătorească în străinătate recomandăm să se informeze din timp cu privire la data eliberării actului de identitate și eventual să solicite un pașaport turistic.

20 September 2018