Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Văleni

Vălenii se situează pe valea pârâului Găureni, la 7 km sud-est de centrul comunei, fiind atestat documentar din anul 1968 sub numele de Găureni. Ca resurse naturale dispune de cariere de gresii. Locuitorii se ocupă în prezent cu agricultura şi creşterea animalelor.

15 May 2018
Tibănești

Localitatea Ţibăneşti este atestata documentar inca de la 14 august 1483 si este situata  la limita sudică a judeţului, la 50 Km de municipiul Iaşi, în bazinul inferior al pârâului Şacovăţ - afluient al Bârladului superior.

Din punct de vedere administrativ fiinţează ca şi comună din anul 1968.
Comuna Ţibăneşti are o populaţie de aproximativ 7893 de locuitori, o suprafaţă de 9407 ha şi are în componenţa sa 8 sate : Ţibăneşti (reşedinţa de comună), Glodenii Gîndului, Jigoreni, Grieşti, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii.
La 29 iunie 1837 s-a născut Petre P.Carp, personalitate marcantă a comunei:

fost ministru de externe în perioada 1900-1901 şi prim-ministru în perioada 1910-1912;a fost unul din fondatorii Societăţii Junimea din Iaşi;în 1850 este trimis la Berlin pentru studii Gimnaziale;urmează cursurile facultăţii de drept din Bonn;a încetat din viaţă la 21 iunie 1919 în satul Ţibăneşti.
In comuna Ţibăneşti se afla mai multe institutii cat si puncte de atractie turistica, constituite din cladiri si personalitati istorice, dupa cum urmeaza:


Conacul Petre P.Carp

datează din secolul al XIV;„Mausoleul şi Parcul "se întind pe o suprafaţă de 7,82 ha;în vara anului 1905 bunicul lui Petre P Carp, aga Ion Carp, va reclădi conacul, adăugând un etaj peste parterul şi etajul deja existente cu o terasă mare de pe care se întinde o frumoasă vedere asupra parcului şi asupra câmpiilor;Conacul este înconjurat de Parcul Dendrologic „ Petre P. Carp", înfiinţat în secolul XIX, din iniţiativa lui Petre P. Carp, pe proprietatea familiei sale;vegetaţia este formată din arbori indigeni şi exotici cu specii lemnoase ornamentale şi forestiere;conceput în stil mixt- alei drepte şi curbe pietruite, bazin cu apă central.
Mausoleul proiectat de celebrul arhitect Gustav Eiffel;construit în anul 1930;aici sunt înmormântaţi P P. Carp, fiul său Gheorghe, părinţii Petre şi Smaranda, bunicii Ioan şi Safta şi străbunicul Gheorghe Carp banul.

Petre P. Brânzei s-a născut la 28.10.1916, la Ţibăneşti, judeţul Iaşi - a murit la 9.03.1985;medic psihiatru;profesor-doctor fost director al Spitalului Socola din Iaşi ;membru al unor societăţi academice internaţionale;autorul a numeroase cărţi din literatura medicală;membru post-mortem al Academiei de Medicină din România .
Spitalul funcţionează 3 cabinete medicale individuale, 2 cabinete stomatologice şi două farmacii îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 medici de familie , 7 asistenţi medicali .
Activităţile culturale se desfăşoară în cadrul şcolilor, căminului cultural, bibliotecii şi clubul copiilor.
Biblioteca de profil enciclopedic este organizată pe domenii având un fond de carte de 9000 volume, cu acces liber la raft.

Căminul cultural se implică în viaţa comunităţii prin organizarea de activităţi specifice cu ocazia diferitelor evenimente culturale cu scopul reînvierii, păstrării şi promovării tradiţiei culturale.

Şcoala "Petre P. Carp" 

Este o instituţie publică de învăţământ de stat care îşi propune să iniţieze şi să dezvolte posibilităţi de educaţie şi instruire, de dezvoltare socioprofesională, prosperitate economică a tinerilor din zonă printr-un parteneriat compex, şcoala-elev-părinte-comunitate.

Palatul copiilor Iaşi - filiala Ţibăneşti

S-a înfiinţat în anul 1976. La început s-a numit Casa pionerilor apoi Clubul copiilor şi elevilor iar astăzi filiala Ţibăneşti Actualmente activitatea se desfăşoară în clădirea "Gang" cuprinzând cercurile: karting ,cultură şi civilizaţie, engleză, protecţia mediului ecologie ,şi tapiserieţesătorie. La activităţile organizate în cadrul cercurilor participă benevol copii de la toate şcolile de pe raza comunei unde încearcă să-şi petreacă timpul liber căt mai plăcut şi util sub îndrumarea cadrelor didactice care dau dovadă de profesionalism şi seriozitate .

Activităţile culturale se desfăşoară în cadrul şcolilor, bibliotecii şi clubul copiilor. Biblioteca de profil enciclopedic este organizată pe domenii având un fond de
carte de 9000 volume, cu acces liber la raft.

Biserica Ţibăneşti

datează din anul 1802, ctitorie a familiei Carp;
Zidită din cărămidă, fără pritvor, având în exterior formă de corabie, cu hramul „Duminica tuturor Sfinţilor";
Catapeteasma şi icoanele sunt pictate de pictorul C. Simicescu;a fost dotată cu obiecte de cult valoroase de către membrii familiei Carp.
Comerţul se desfăşoară printr-o reţea de magazine bine organizate şi aprovizionate care pe lângă activitatea specifică se implică în viaţa comunităţii sponsorizând financiar şi material activităţile culturale desfăşurate pe plan local drept pentru care primăria şi consiliul local le mulţumeşte şi îi admiră pe deplin. 
Dispensarul medical funcţionează cu 3 cabinete medicale individuale, 1 cabinet stomatologic şi două farmacii unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 medici de familie, 4 asistenţi medicali. 
În centrul comunei sunt amplasate cele 11 blocuri de locuinţe, însumând 175 de apartamente , racordate la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al R.A.J.A.C. Iaşi. Primul bloc a fost construit în anul 1970, extinzâdu-se la 11 până in anul 1990.

15 May 2018
Tungujei

Satul Tungujei este plasat la 2-3 km de centrul de comună, pe direcţia nord-est, pe valea şi pantele dealului cu acelaşi nume. Ca aşezare este atestat documentar din anul 1951 si dispune de cariere de gresii.

Biserica

Biserica satului Tungujei este construită de boierul Zadic la 1945, poartă hramul "Adormirea MaiciiDonmului". Aici se află un epitaf de la 1984 donat de către Ilie Carp, fratele lui Petre P. Carp.

15 May 2018
Recea

Satul Recea este plasat la 5 km nord-est de centrul comunei, pe valea pârâului Zoie. Este înfiinţat prin împroprietărirea de la 1864. Dispune de câteva cariere de gresie.

15 May 2018
Jigoreni

Scurtǎ povestioarǎ...

Preacuvioasa Ileana, fata lui Căpracea, şi nepoată lui Andronic, dăruieşte în anul 1705, „toate părţile sale de moşie din Jigoreni" Mănăstirii Vovărăieşti, pentru pomenire. Documentele istorice arată că după 1705 toate pământurile din Jigoreni au fost dăruite Mănăstirii Galata din Iaşi.
Începând cu anul 1816"Catagrafia" şi Condica vistieriei Moldovei „menţionează primul din dinastia Cărpeştilor" 3 scutiţi ai Căminarului Constantin Carp şi 51 liunde ale lui Aga I.Carp. Marele Dicţionar Geografic fixează în anul 1901, pentru satul Jigoreni, 55 familii, cu 266 suflete. Statul avea statut de comună, avea primar şi notar, obştea sătească, formată din înţelepţii satului, îndeplinea funcţia judecătorească, unde cuvântul dat de gospodarul satului era fundamentul vieţii comunităţii. Obştea sătească avea în administraţie păşunile, apa şi pădurea satului.
Documentele istorice fac vorbire despre tradiţia viticolă, pomicolă şi albinăritul pe care boierii din familia Carp au continuat-o, ridicându-le la nivelul de dezvoltare a Europei apusene. Cea mai înfloritoare perioadă din istoria satului Jigoreni a fost legată de boierul Petre Carp care a dat satului cele mai renumite ferme vitico-pomicole, Glodenii şi Candachia au fost organizate după experienţa, tradiţia şi rigoarea germană.
În Ghenoaia au fost plantate zece ha de nuc în masiv, ceea ce nu se găsea în toată Moldova. Interesante sunt numele locuitorilor şi stăpânilor de moşii înscrise în cancelariile domneşti, spre veşnica pomenire: Tranţa, Donosie călugărul, Toma Armenescu, Mihalachi, Strat, Giurgii, popa Cozma, Hodoş, Grigoraş, Maria Frînţoaia, Profira Iorga, călugărul Dionisie, Gheorghe vameşu, Andronic latifundiaru, Pentelei, Albu, Onicicăi, Siminii, Dochiţa, Gligorie, Blehan, Căpracea, Odochiţa- fata popii.
Primele şcoli au fost organizate pe lângă biserică, îngrijitor de suflete fiind preotul şi dascălul bisericii. Reformele aduse de Cuza- Vodă au cuprins şi satul Jigoreni. Secularizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor şi dezvoltarea învăţământului a făcut posibilă pătrunderea învăţăturii de carte la sate, după legile civilizaţiei europene.
Se cunosc două locaţii în care a funcţionat scoala primară Jigoreni. Actualul sediu a fost construit pe vechiul amplasament de la începutul secolului XIX.

Prezentare generala:

Atestat la 2 iulie 1813, satul era aşezat pe firul pârâuJigoreanca, la locul numit Siliştea Glodeni, amplasat astăzi la sud de satul Vălenii. Documentele istorice fac vorbire despre tradiţia viticolă, pomicolă şi albinăritul pe care boierii din familia Carp au continuat-o, ridicându-le la nivelul de dezvoltare a Europei Apusene.

Biserica "Naşterea Maicii Domnului"

Biserica din Jigoreni, cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" este lucrată din bârne de stejar pe temelie de piatră, reconstituită în formă de cruce de Ioan Carp la 1813. Turla este din lemn. Icoana Adormirii Maicii Domnului a fost dăruită de Constantin Duca Voievod, având însemnate aceste date în partea deraptă de jos, în româneşte, cu caractere greceşti. Deosebit de frumos este candelabrul adus de la Cetate. Datează încă din secolul XIV, având obiecte de mare valoare în interiorul aşezământului.

Şcoala "Dr. Petru Brânzei"

Şcoala "Dr. Petru Brânzei" îşi propune dezvoltarea învăţământului prin acumularea culturii naţonale şi păstrarea tradiţiilor comunităţii locale, pentru formarea unui cetăţean activ, educat şi instruit pentru a se putea adapta, din mers, într-o societate europeană în veşnică schimbare.


Va invitam sa cititi materialul atasat mai jos, intitulat "Jigoreni... trecut si prezent...".

15 May 2018
Războieni

Satul Războieni se situiază la aproximativ 4 km nord-vest de centrul comunei, pe valea pârâului Călina. Este înfiinţat în anul 1864 de împroprietăriţi.

Locuitorii satului Războieni au ca si ocupatie agricola: cultivarea legumelor de seră livrând cantităţi mari pentru pieţele en gros, confecţii textile, construcţii civile şi amenajări interioare.

Biserica ortodoxǎ

Lucrările pentru această biserică nouă au demarat în primăvara anului 1982, în spatele vechii capele. Lucrările au continuat zi şi noapte în anii 1983-1984, cu banii acordaţi şi munca voluntară a enoriaşilor conduşi de preotul paroh Curtean Ioan Zaharie şi consiliul parohial.

Catapeteasma, tronul arhieresc, icoanele, strana Mântuitorului, sunt sculptate de Făniloae Gheorghe din judeţul Suceava. A fost sfinţită la 14 septembtie 1986 de P.S. Timen Suceveanu.

Biserica adventistă

Înfiinţată în 1925, mai întâi la Războieni, iar mai târziu la Ţibăneşti şi Glodeni, Biserica adventistă se doreşte a fi păzitoarea principiilor divine ale Sfintei Scripturi şi îşi pune talanţii la schibător slujind din iubire pentru semeni prin acţiuni sociale, umanitare, educative şi culturale ca: seminarii de sănătate, expoziţii de artă culinară care să determine un stil de viaţă sănăros, înfiinţarea cantinei sociale la Ţibăneşti, servicii umanitare ADRA şi SUP, şcoli biblice de vacanţă pentru copii.

15 May 2018
Griești

Grieşti înfiinţat în anul 1968 prin împroprietărirea ţăranilor de boieri, aşezat la 3 km est de centrul comunei, la confluienţa pârâului Zoie cu Şacovăţul.

Biserica
Biserica satului este unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de cult din comună construită la 1884 de boierul Aga Ioan Carp. Clopotul cu care este înzestrată biserica are o rezonanţă foarte mare având puterea de a împrăştia norii pe vreme de furtună.

15 May 2018